การยกสูงส่งผลให้เพลากลางหลวม มีเสียงดัง จริงหรือไม่ เกิดจากสาเหตุอะไร??

Profender เพลากลางหลวม

 78 total views,  12 views today

หากวันนี้คุณขับรถกระบะยกสูงจากความสูงเดิมแล้วได้ยินเสียงแปลก ๆ ดังวี้ด ๆ อี๊ด ๆ จากใต้ท้องรถเป็นประจำ หรือใช้งานไปสักระยะ เวลาออกตัวมีอาการสั่นแปลกๆ เมื่อเร่งเครื่องรถ คุณอาจเจอกับอาการเพลาหลวมหรือเพลามีอาการชันก็เป็นได้

เพลากลางทำหน้าที่อะไร (H2)

เพลากลาง (Propeller Shaft) เป็นชิ้นส่วนรูปทรงท่อ ซึ่งเชื่อมระหว่างเฟืองท้าย ทำให้ล้อหลังหมุนพารถยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า โดยเพลากลางนี้ถือเป็นชิ้นส่วนมากที่จะทำให้รถขับเคลื่อนสี่ขับเคลื่อนได้ เพราะหากไม่มีชิ้นส่วนนี้ รถก็ไม่อาจเคลื่อนที่ได้

อาการเพลากลางหลวม (H2)

เพลากลางหลวมคืออาการเสื่อมสภาพอย่างหนึ่งของเพลากลาง เมื่อเพลากลางถูกใช้งานเป็นเวลานานหรือใช้งานหนักเกินควรจนลูกปืนด้านในเสื่อมสภาพ เพลากลางอาจหลวมได้ ซึ่งเมื่อเพลาหลวมจะมีอาการดังต่อไปนี้

  • ถ้าขับรถเร็วกว่า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถอาจสั่นได้
  • มีเสียงเอี๊ยดอ๊าดดังมาจากใต้ท้องรถไม่ว่าจะขับเร็วหรือช้า 
  • รถมีอาการกระตุกเมื่อเหยียบคันเร่งออกตัว 

สาเหตุเพลากลางหลวม (H2)

เพลาหลวมมักมีสาเหตุมาจากการใช้งานรถหนักเกินไปในหลาย ๆ แง่ เช่น ระยะทาง น้ำหนักบรรทุก หรือได้รับการดูแลรักษาไม่ดีพอ ซึ่งจะขอแยกให้เห็นชัด ๆ ดังนี้

ระยะทาง (H3)

คุณควรเช็กเพลากลางและยางหุ้มลูกปืนเพลากลางเมื่อใช้รถทุก ๆ    20,000 กิโลเมตร หรือทุกปี เพื่อตรวจสอบดูว่าชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเพลากลางยังคงทำงานได้ดีอยู่หรือไม่

ยกรถสูง (H3)

หากคุณต้องการยกรถสูง ก็ควรระวังให้มากเพราะอาจส่งผลต่อเพลากลางได้เช่นกัน เพลากลางอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากเพลากลางและเฟืองท้ายเรียงตัวไม่อยู่ในระนาบเดียวกัน ทำให้เพลากลางเสียได้ 

ซึ่ง Profender มีทางแก้ไขเช่นกัน เพียงติดตั้งดรอปเพลาเพิ่มเข้าไปช่วยให้เพลากลางอยู่ในแนวระนาบเดียวกับเฟืองท้าย ทำให้สามารถส่งกำลังขับได้ตามปกติ 

การดูแลรักษาไม่ดีพอ (H3)

อีกหนึ่งสาเหตุที่อาจทำให้เพลากลางหลวมก็คือการดูแลและบำรุงรักษาช่วงล่างรถยนต์ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทั่วถึง ซึ่งหลัก ๆ มักเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

  • นอตหลวมหรือหลุด
  • ลูกปืนเพลากลางแตก 
  • ลูกปืนจารบีเพลากลางแห้ง 
  • น้ำเข้าลูกปืนเพลากลาง
  • ยางหุ้มลูกปืนเพลากลางแห้งจนขาด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.