PROFENDER 4X4

Profender ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต และ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ช่วงล่าง โช้คอัพเกรด ของรถกระบะ และรถ SUV ที่ต้องการรับน้ำหนักมาก หรือต้องการความทนทาน แข็งแรงเป็นพิเศษ โช้คออฟโรด โช้คดัดแปลง โช้ครถแข่ง โช้คเฉพาะทาง หรือ โช้คแบบพิเศษ ประเภทต่างๆ โดยเป็นโรงงานโช้คอัพเกรดรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคนี้

เรามีจุดเด่น ที่ทีมวิศวกรวิจัยและพัฒนาเป็นของตัวเอง ( DESIGN CENTER) ทำให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ ทางบริษัทให้ความสำคัญกับแผนกวิจัยและพัฒนา ( R&D) ทั้งในส่วนของบุคคลากร เครื่องมือ และ งบประมาณ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ( INNOVATION PRODUCT AND TECHNOLOGY) ในทุกปีๆเรายังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาเสมอ