ค้นหาตามคีย์เวิร์ด - Search by keyword

<< กลับหน้าหลัก – Back to FAQ

Q00199
การตั้ง โช้คโมโน ปรับ8 วิธีการวัดและการคำนวณอย่างไร

กรณีเป็นสปริงเดิมติดรถ หรือไม่ใช่สปริงเดิมติดรถ แต่เป็นความสูง STD
อันดับแรกจะต้องวัดระยะความสูงเดิม
– วิธีวัด คือ วัดจากจุดต่ำสุดของจานรองสปริงจนถึงกลางหูโช้คล่าง ค่าที่ได้จะเป็นระยะความสูง STD
จากนั้นถ้าลูกค้าต้องการยกสูงเพิ่ม ให้บวกระยะเพิ่มตามอัตรา 1 : 2 (เช่น ถ้าลูกค้าต้องการยกรถขึ้น 2 นิ้ว จะต้องตั้งระยะโช้คที่ 1 นิ้ว เป็นต้น)
ในคำถาม ลูกค้าต้องการยกสูง 35 มิลลิเมตร อัตรา 1 : 2 จะเป็น 17.5 : 35 มิลลิเมตร หมายถึง ถ้าลูกค้าต้องยกรถสูงขึ้น 35 มิลลิเมตร จะต้องตั้งระยะสปริงเพิ่มที่ 17.5 มิลลิเมตร

  • ตัวอย่างการคำนวณ : วัดระยะความสูงเดิมได้ 250 มิลลิเมตร ต้องการยกเพิ่ม 35 มิลลิเมตร ต้องบวก 17.5 มิลลิเมตร จะกลายเป็น 250 + 17.5 ดังนั้นลูกค้าจะต้องตั้งระยะที่ 267.5 มิลลิเมตร รถลูกค้าถึงจะสูงขึ้น 35 มิลลิเมตร

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน้า Facebook: Profendershox

 

โช๊คอัพ โปรเฟนเดอร์ MONO 2.0 ปรับ 8 ระดับ
Q&A
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.