ค้นหาตามคีย์เวิร์ด - Search by keyword

<< กลับหน้าหลัก – Back to FAQ

Q00219
ประกัน โช้ครถกระบะ SUV,PPY ระยะเวลารับประกัน

นโยบายการ ประกัน สินค้า

 • สินค้าโปรเฟนเดอร์ มีระยะเวลารับประกันคุณภาพระยะเวลารับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่กำหนดใดจะถึงก่อน (การรับเคลมนี้ไม่ครอบคลุมถึงค่าแรงและค่าติดตั้ง)
 • ในกรณีที่พบความบกพร่อง ทางโปรเฟนเดอร์จะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประเภทเดียวกันเท่านั้น ไม่รวมถงในส่วนอุปกรณ์ที่สามารถสึกหรอ เช่น บูซ ยาง ต่างๆ
 • การเคลมสินค้าให้แนบหลักฐานการซื้อสินค้าผ่านทางตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากโปรเฟนเดอร์เท่านั้น สินค้าบกพร่อง 1 ตัว เปลี่ยนให้เพียง 1 ตัว
 • การรับประกันนี้ใช้ได้กับสินค้าใหม่ที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของโปรเฟนเดอร์ที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องทำกับร้านที่ซื้อเท่านั้น (การรับประกันนี้มีผลเฉพาะลูกค้าที่ลงชื่อในระบบประกันเท่านั้น)
 • การรับประกันมีผลต่อเมื่อลงรายละเอียดในระบบ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อหรือติดตั้งสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทโปรเฟนเดอร์เท่านั้น

การรับประกันไม่ครอบคลุม 

 • การรับประกันจะไม่ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหาย อันเกิดจากการติดตั้งโช๊คอัพที่ไม่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุและไม่ครอบคลุมค่าชดใช้เนื่องจากอุบัติเหตุ การดัดแปลงในทุกกรณี หรือการใช้ผิดรุ่น ผิดวัตถุประสงค์
 • ไม่รับประกันการใช้งานในสภาพที่รุนแรง ทะเลทราย งานตำรวจ งานเชิงพาณิชย์ และการแข่งขัน
 • การรับประกันนี้ใช้ได้กับสินค้าใหม่ที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของโปรเฟนเดอร์ที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องทำร้านที่ซื้อเท่านั้น (การรับประกันนี้มีผลเฉพาะลูกค้าที่ลงชื่อในระบบประกันเท่านั้น)
 • ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์เนื่องจากการติดตั้งไม่ถูกต้อง
 • การรับประกันเป็นสิ้นสุดเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ร่วมหรือซ่อมร่วมกับสินค้าหรืออะไหล่ที่ไม่ใช่ของแท้โปรเฟนเดอร์
 • ความผิดพลาดของขนาดและรายละเอียดทางเทคนิคที่ลูกค้าระบุไม่ถูกต้องสำหรับสินค้าผลิตตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้า (Custom Made)

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน้า Facebook: Profendershox

 

นโยบายการรับประกันสินค้า
การรับประกันไม่ครอบคลุม
Q&A
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.