ค้นหาตามคีย์เวิร์ด - Search by keyword

<< กลับหน้าหลัก – Back to FAQ

Q00057
มี รับประกันสินค้า ไหม? เงื่อนไขการรับประกันอย่างไร

นโยบายการ รับประกันสินค้า

  • สินค้าโปรเฟนเดอร์ มีระยะเวลารับประกันคุณภาพระยะเวลารับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่กำหนดใดจะถึงก่อน (การเคลมนี้ไม่ครอบคลุมถึงค่าแรงและค่าติดตั้ง)
  • ในกรณีที่พบความบกพร่อง ทางโปรเฟนเดอร์จะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภทเดียวกันเท่านั้น ไม่รวมถึงในส่วนอุปกรณ์ที่สามารถสึกหรอ เช่น บูช, ยาง ต่างๆ
  • การเคลมสินค้าให้แนบหลังฐานการซื้อสินค้าผ่านทางตัวแทนจำหน่ายของโปรเฟนเดอร์ที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องกำกับร้านที่ซื้อเท่านั้น (การรับประกันนี้มีผลเฉพาะลูกค้าที่ลงชื่อในระบบประกันเท่านั้น)
  • การรับประกันมีผลต่อเมื่อลงรายละเอียดในระบบ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อหรือติดตั้งสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทโปรเฟนเดอร์ เท่านั้น

การรับประกันไม่ครอบคลุม

  • การรับประกันไม่ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหาย อันเกิดจากการติดตั้งโช๊คอัพที่ไม่ถูกต้อง, ผลิตภัณฑ์เสียหายเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุและไม่ครอบคลุมค่าชดใช้เนื่องจากอุบัติเหตุ, การดัดแปลงในทุกกรณี หรือ การใช้ผิดรุ่น ผิดวัตถุประสงค์
  • ไม่รับประกันการใช้งานในสภาพที่รุนแรง, ทะเลทราย, งานตำรวจ, งานเชิงพาณิชย์ และการแข่งขัน
  • การรับประกันนี้ใช้ได้กับสินค้าใหม่ที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของโปรเฟนเดอร์ที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องทำกับร้านที่ซื้อเท่านั้น (การรับประกันนี้มีผลเฉพาะลูกค้าที่ลงชื่อในระบบประกันเท่านั้น)
  • ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์เนื่องจากการติดตั้งไม่ถูกต้อง
  • การรับประกันอันสิ้นสุดเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ร่วมหรือซ่อมร่วมกับสินค้าหรืออะไหล่ที่ไม่ใช่ของแท้โปรเฟนเดอร์
  • ความผิดพลาดของขนาดและรายละเอียดทางเทคนิคที่ลูกค้าระบุไม่ถูกต้องสำหรับสินค้าผลิตตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้า (Custom Made)

Q&A เพิ่มเติมสำหรับระบบรับประกันสินค้าของโปรเฟนเดอร์ คลิกที่นี่

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน้า Facebook: Profendershox

นโยบายการรับประกันสินค้า
การรับประกันไม่ครอบคลุม
Q&A
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.